0

Chi nhánh số 03 - TP Đà Nẵng - CS1:

- Địa chỉ: Số 65 Nguyễn Dữ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Hotline: 1900 2062

- Mobile: 085 436 3333 - 0975 359 777

085 436 3333