0
Chi nhánh Phố Nối - Hưng Yên

Chi nhánh số 09 - Phố Nối, Hưng Yên:

- Địa chỉ: Ngã Tư đường Đỗ Thế Diên, Phường Nhân Hòa, Thị xã Phố Nối, Hưng Yên

- Hotline: 1900 2062

- Mobile: 085 436 3333 - 0969 596 363

085 436 3333