0
Chi nhánh Thái Bình

Chi nhánh số 13 - TP Thái Bình:

- Địa chỉ: Tổ 5 – phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Hotline: 1900 2062

- Mobile: 085 436 3333 - 0912 285 169

085 436 3333