0
Chi nhánh Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Chi nhánh số 14 - TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc:

- Địa chỉ: KHC 15, ki ốt trường CĐ nghề Vĩnh Phúc, đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

- Hotline: 1900 2062

- Mobile: 085 436 3333 - 0971 520 388

085 436 3333