0
Chi nhánh Hải Dương

Chi nhánh số 12 - TP Hải Dương:

- Địa chỉ: Số 658 Lê Thanh Nghị, P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương

- Hotline: 1900 2062

- Mobile: 085 436 3333 - 0961 861 115

085 436 3333